ติดต่อเต็นท์

ส.กลการ

112/1 ถนนสามัคคีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

056-721663